Poznaj nasze kierunki studiów

Komunikat

Data utworzenia: 3 stycznia 2017r.

Komunikat

W dniu 15 listopada br. w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się spotkanie Władz Uczelni: Rektora prof. zw. dr. hab. Witolda Stankowskiego i Kanclerza dr n. med. Katarzyny Matusiak z Władzami Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” działającej w Naszej Uczelni: Przewodniczącym Panem dr. Marcinem Jaroszkiem oraz Wiceprzewodniczącym Panem dr. Jackiem Urbińskim. W spotkaniu uczestniczyli również: Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie Pan Marek Bogusz, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Samorządowych w Oświęcimiu Pan Janusz Gołdynia oraz Pełnomocnik Rektora ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi Pan dr Mateusz Warchał.

Komisja Zakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu od 12 października br. rozpoczęła działalność w Komisji Międzyzakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Samorządowych w Oświęcimiu, która jest zrzeszona w Regionie Podbeskidzie NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.

Na spotkaniu omówiono zasady funkcjonowania Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Naszej Uczelni. Poruszano również zagadnienia współpracy i wzajemnego rozwoju. Omówiono plany na przyszłość.