Poznaj nasze kierunki studiów

Konferencja ETUI w Finlandii z udziałem dra Mateusza Warchała

Data utworzenia: 7 maja 2018r.

Konferencja ETUI w Finlandii z udziałem dra Mateusza Warchała

W dniach 26-27 kwietnia br. dr Mateusz Warchał – starszy wykładowca z Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego wziął udział w roli eksperta afiliowanego przez UniGlobal Union z siedzibą w Szwajcarii w konferencji i warsztatach zorganizowanych przez European Trade Union Institute (ETUI).

Konferencja odbyła się w Finlandii, w miejscowości Tuusula nieopodal Helsinek. Wiodącym tematem spotkania były zagrożenia psychospołeczne i implementacja Europejskiego Porozumienia Ramowego Dotyczącego Stresu Związanego z Pracą oraz wypracowanie podstaw legislacyjnych do wprowadzenie Dyrektywy w tym zakresie.

Dr Mateusz Warchał przedstawił sytuację dotyczącą stresu zawodowego występującego w Polsce oraz wskazał na konieczność jak najszybszego wdrożenia działań zapobiegawczych m.in. ze względu na rosnącą liczbę skutków stresu – tj. absencji chorobowej, fluktuacji pracowników, a także kosztów ekonomicznych i społecznych.

Organizatorzy spotkania przyjęli z aprobatą argumentację, że pracownicy zatrudnieni w różnych przedsiębiorstwach w Polsce powinni  podlegać szczególnej ochronie przed zagrożeniami psychospołecznymi ze względu na dużą skalę zatrudnienia, rosnący wzrost gospodarczy i uwarunkowania świadczenia pracy.

Na podstawie zgromadzonego i przedstawionego materiału przez uczestników warsztatów reprezentujących większość krajów europejskich, eksperci ETUI będą opracowywać projekt Dyrektywy. Istnieje szansa, że na wniosek reprezentantów krajów środkowo-europejskich kolejne spotkanie  odbędzie się w Polsce. Do tego czasu uczestnicy konferencji będę opracowywać własne rozwiązania legislacyjne pomocne w przygotowaniu wiążących aktów prawnych.

Warto przypomnieć, że dr Mateusz Warchał w ubiegłym roku przygotował dla NSZZ „Solidarność” – Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń projekt petycji dotyczący ochrony przed skutkami stresu zawodowego, który został złożony do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.