Poznaj nasze kierunki studiów

Konferencja Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu: Jak skutecznie budować kompetencje pracowników

Data utworzenia: 8 listopada 2021r.

Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji pozują do zdjęcia

W dniach 3-4 listopada 2021 r. Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Pani dr Joanna Stuglik oraz Zastępca Dyrektora Instytutu ZiIP Pan dr inż. Adam Tarniowy reprezentowali Małopolską Uczelnię Państwową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu na konferencji pt. „Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu: Jak skutecznie budować kompetencje pracowników”.

Wydarzenie odbyło się w Centrum Olimpijskim w Warszawie, a jego organizatorem była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Podczas konferencji przedstawiciele zarówno świata nauki, jak i biznesu wymieniali się doświadczeniami oraz dyskutowali m.in. o wyzwaniach stawianych przez współczesny rynek pracy.

Ponadto w ramach wydarzenia odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom III edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP S.A., w ramach  którego wyłoniono najlepsze prace magisterskie, licencjackie, oraz inżynierskie z zakresu:

  • zarządzania finansami,
  • logistyki i transportu,
  • inżynierii produkcji,
  • technologii informatycznych,
  • działań administracji na rzecz rozwoju przedsiębiorstw i ich innowacyjności.

Jednym z laureatów konkursu został nasz absolwent Pan Dawid Nicpoń zdobywając 2 miejsce za pracę inżynierską pt. Usprawnienie logistyki produkcji opakowań kartonowych z uwagi na efektywność systemu na przykładzie przedsiębiorstwa Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o.

Promotorem pracy Pana Dawida był dr inż. Jacek Postrożny – Pracownik Zakładu Inżynierii Procesów i Jakości w IZiIP.

Warto również wspomnieć, że Pan Dawid Nicpoń w 2021 r. ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji z wyróżnieniem.

Naszemu absolwentowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych tak spektakularnych sukcesów.