Poznaj nasze kierunki studiów

Konferencja „Małopolska – brama do współpracy regionalnej w Europie Środkowej”

Data utworzenia: 3 stycznia 2017r.

Konferencja „Małopolska – brama do współpracy regionalnej w Europie Środkowej”

W dniu 28 listopada w Sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się konferencja naukowa dotycząca różnych form współpracy transgranicznej powiatów i gmin Województwa Małopolskiego, Podkarpackiego i Śląskiego. Organizatorami były Ośrodek Myśli Politycznej (OMP) oraz Instytut Nauk Politycznych im. Jana Karskiego. Obrady prowadził prof. Krzysztof Żarna a uczestnikami panelu dyskusyjnego byli pracownicy naukowi PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Akademii Ignatianum w Krakowie, Ośrodka Myśli Politycznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: prof. Artur Wołek, prof. Witold Stankowski, prof. Krzysztof Koźbiał, dr Agata Nijander-Dudzińska, dr Małgorzata Zarębska, dr Kamil Mroczka, dr Łukasz Lewkowicz, mgr Zbigniew Klima. Przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu był Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu, Jerzy Chrząszcz. Intensyfikacja współpracy regionalnej Polski z partnerami z Europy Środkowej jest jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Aby był on efektywnie realizowany niezbędne jest m.in. zaangażowanie polskich samorządów. Realizowany w 2016 r. projekt Ośrodek Myśli Politycznej pt. „Małopolska – brama do współpracy regionalnej w Europie Środkowej. Stworzenie bazy wiedzy i popularyzacja dobrych praktyk w zakresie współpracy samorządów państw Europy Środkowej” promuje ten wymiar polskiej polityki zagranicznej i dostarcza samorządom wiedzę, dzięki której będą one mogły skuteczniej działać na tym obszarze. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

o6590m o6591m