Poznaj nasze kierunki studiów

Konferencja naukowa III Wielkopolskie Forum Audytu nt. „Komunikowanie w audycie wewnętrznym”

Data utworzenia: 9 czerwca 2021r.

Konferencja naukowa III Wielkopolskie Forum Audytu nt. „Komunikowanie w audycie wewnętrznym”

W dniu 20 maja 2021 roku dr Katarzyna Kruczek,  adiunkt w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego, uczestniczyła  w Konferencji Naukowej „III Wielkopolskie Forum Audytu”, organizowanej przez  Katedrę Finansów Publicznych, Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Studenckie Koło Naukowe „Audytu Wewnętrznego i Compliance”. Współorganizatorami konferencji był Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW) z siedzibą w Warszawie oraz Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW).

Konferencja poświęcona była zagadnieniom komunikowania w audycie wewnętrznym, a jej celem była  prezentacja  prelekcji przygotowanych przez krajowych ekspertów, poświęconych tematyce audytu wewnętrznego oraz wymiana doświadczeń w tym obszarze.

Spotkanie otworzył prof. dr hab. Maciej Szymczak, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem UEP oraz dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP Kierownik Katedry Finansów Publicznych UEP , witając z wielką atencją wszystkich uczestników i prelegentów. Słowo wprowadzające wygłosił Leszek Adamski Prezes Zarządu CAKW.

Wśród licznych prelegentów prezentację przedstawili m. innymi Pan Rafał Krzemień, Prezes Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz Iwona Bogucka, Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Natomiast Pani Marzena Kujawa, Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, odczytała list gratulacyjny od Michała Zielińskiego, Wojewody Wielkopolski.

Dr Katarzyna Kruczek wygłosiła referat nt: „ Komunikacja audytora z koordynatorem kontroli zarządczej”.

W Konferencji uczestniczyło prawie 300 osób, które wykazywały się dużą aktywnością, zadając prelegentom liczne pytania.

Z powodu pandemii Covid-19, obrady odbyły się w formie on-line.