Poznaj nasze kierunki studiów

Konferencja naukowa pt. Prakseologia w sztuce wojennej. Wojska Obrony Terytorialnej w kształtowaniu bezpieczeństwa

Data utworzenia: 25 kwietnia 2024r.

Pani Katarzyna pozuje do zdjęcia z przedstawicielami służb mundurowych

W dniach 18-19 kwietnia 2024 roku, w  murach Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu,  miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. Prakseologia w sztuce wojennej. Wojska Obrony Terytorialnej w kształtowaniu bezpieczeństwa.

Celem konferencji była wymiana poglądów oraz wniesienie nowych wartości do teorii sztuki wojennej w obszarze sprawnego działania Wojsk Obrony Terytorialnej.

Małopolską Uczelnię Państwową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu reprezentowała dr Katarzyna Kruczek, kierownik Zakładu Administracji i Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie, która wygłosiła prelekcję pt.: Kontrola zarządcza w jednostkach wojskowych.

Konferencja była podzielona na panele, w których rozważano kwestie związane ze współczesnymi wyzwaniami i zagrożeniami bezpieczeństwa państwa.

W obradach licznie uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych.

Pani Katarzyna pozuje do zdjęcia z przedstawicielami służb mundurowych Pani Katarzyna Kruczek przemawia zza mównicy