Poznaj nasze kierunki studiów

Konferencja wyjazdowo-szkoleniowa pt.: „Dieta–ruch–wypoczynek”

Data utworzenia: 16 stycznia 2024r.

Uczestnicy konferencji wyjazdowo -szkoleniowej w Zubrzycy Górnej/k. Zawoi

W dniach 13-14.12.2023 r. w Zubrzycy Górnej/k. Zawoi odbyła się Konferencja wyjazdowo-szkoleniowa pt.: „Dieta – ruch – wypoczynek”, poświęcona tematyce odżywiania oraz zimowej aktywności fizycznej w górach.

W konferencji zorganizowanej przez Studenckie Koło Kultury Fizycznej – przy współudziale Koła Dietetyków, wzięło czynny udział 26 studentów z różnych kierunków studiów naszej Uczelni. W ramach realizacji zadań w części teoretycznej debatowano o skutecznym balansowaniu diety, jak również zagrożeniach wynikających z odmrożeń i hipotermii oraz bezpieczeństwie podczas aktywności fizycznej w okresie zimowym. W części praktycznej studenci uczestniczyli w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, takich jak: narciarstwo biegowe, nordic walking, saneczkarstwo oraz sesjach relaksacyjnych: sauny, gorące źródła, pływanie.

Wyjątkowa lokalizacja ośrodka, w którym odbyła się konferencja – rejon Orawskiego Parku Narodowego, jak również atrakcyjny program konferencji – sprzyjały ciekawym debatom poświęconym, zdrowej i bezpiecznej aktywności w górach podczas zimy”.

Studenckie Koło Kultury Fizycznej wraz z opiekunem dr. Witoldem Ziarą – serdecznie zapraszają do współpracy wszystkich zainteresowanych.