Poznaj nasze kierunki studiów

Konferencja wyjazdowo – szkoleniowa pt. :„Rekreacja i bezpieczeństwo nad wodą”

Data utworzenia: 15 czerwca 2023r.

Konferencja szkoleniowo-wyjazdowa

W dniach 24-26 maja 2023 r. w miejscowości Zalęże w Ośrodku AWF Kraków odbyła się Konferencja wyjazdowo – szkoleniowej pt. :„Rekreacja i bezpieczeństwo nad wodą

Celem konferencji była prezentacja najnowszych koncepcji teoretycznych i praktycznych w dziedzinie aktywnej i bezpiecznej rekreacji ruchowej w środowisku wodnym oraz w jego otoczeniu.

W ramach realizacji zadań – studenci wzięli udział w zajęciach praktycznych, głównie poświęconych umiejętnościom posługiwania się sprzętem ratowniczym i sposobom zachowania się w sytuacjach trudnych na wodzie („wywrotka”) oraz w jej otoczeniu (m. in. poruszanie się w terenie przybrzeżnym). Zwieńczeniem programu części praktycznej była wyprawa kajakowa oraz wycieczka wzdłuż potoku do jednej z atrakcji turystycznych zalewu rożnowskiego – kamiennego „Mostu Stacha”. Szkoleniu towarzyszyły również zabawy i gry rekreacyjne.

Ponadto konferencja obejmowało cykl konwersatoriów, w trakcie których dyskutowano i omawiano m. in.: zasady bezpiecznego przebywania nad wodą, główne oraz nietypowe zagrożenia i niebezpieczeństwa podczas rekreacji wodnej, procedury akcji ratowniczej, wyszkolenie i funkcje ratownik WOPR oraz zadania osoby bezstronnej -„amatora” (m. in.: prawa, obowiązki, odpowiedzialność).

Praktyczne i teoretyczne aspekty konferencji szkoleniowej pozwoliły studentom pozyskać zarówno wiedzę, jak i specyficzne umiejętności w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas aktywnej rekreacji ruchowej w warunkach letniego wypoczynku nad wodą, co w sposób wymierny również podniosło ich poziom kompetencji społecznych i zawodowych.