Poznaj nasze kierunki studiów

Konkurs biblioteczny z okazji XIV edycji Tygodnia Bibliotek 2017 pt. Biblioteka. Oczywiście!

Data utworzenia: 27 kwietnia 2017r.

Konkurs biblioteczny z okazji XIV edycji Tygodnia Bibliotek 2017 pt. Biblioteka. Oczywiście!

Konkurs trwa od 27 kwietnia do 15 maja br.

Zagadnienia konkursowe:

  1. Scharakteryzuj Bibliotekę PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcim iu w formie krótkiego listu do znajomego.
  2. Opisz, jakie informacje i dane można znaleźć przeglądając katalogi biblioteczne naszej Biblioteki?
  3. Dlaczego warto korzystać z baz interaktywnych udostępnianych w Bibliotece?
  4. Jaka jest geneza Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich?
  5. Kiedy obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek?

Pytania dodatkowe, (nieobowiązkowe):

  1. Czy oferta Biblioteki PWSZ jest dobrze dostosowana do studiowanego kierunku? Dlaczego?
  2. Proszę zaproponować tytuły podręczników, które powinny znaleźć się w Bibliotece.

Odpowiedzi na 5 pytań konkursowych oraz 2 nieobowiązkowych pytań dodatkowych należy przesłać w formie elektronicznej do 15 maja 2017 r na adres biblioteka@pwsz-oswiecim.edu.pl podając imię i nazwisko, rok i kierunek studiów.

W nagrodę zwiększenia limitów wypożyczeń, (I nagroda – o 10 książek) szczegóły w Regulaminie konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu bibliotecznego z okazji XIV edycji Tygodnia Bibliotek 2017 Biblioteka. Oczywiście!

1. Organizatorem konkursu na naszej Uczelni jest Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcim iu . Obchody ogólnopolskie XIV edycji Tygodnia Bibliotek 2017 pt. Oczywiście! organizuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

2. Konkurs przeznaczony jest dla studentów PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcim iu .

3. Konkurs trwa od 25 kwietnia do 15 maja br. w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2017 r.

4. Zagadnienia konkursowe:

–   Scharakteryzuj Bibliotekę PWSZ w formie krótkiego listu do znajomego.

–  Opisz, jakie informacje i dane można znaleźć przeglądając katalogi biblioteczne naszej Biblioteki?

–  Dlaczego warto korzystać z baz interaktywnych udostępnianych w Bibliotece?

–  Jaka jest geneza Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich?

–  Kiedy obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek?

  • Pytania dodatkowe, nieobowiązkowe:

–  Czy oferta Biblioteki PWSZ jest dobrze dostosowana do studiowanego kierunku? Dlaczego”

–  Proszę zaproponować tytuły podręczników, które powinny znaleźć się w Bibliotece.

5. Odpowiedzi na 5 pytań konkursowych oraz 2 nieobowiązkowych pytań dodatkowych należy przesłać w formie elektronicznej do 15 maja na adres biblioteka@pwsz-oswiecim.edu.pl podając imię i nazwisko, rok i kierunek studiów.

6. Konkurs przeprowadzi i oceni Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą Dyrektor i bibliotekarze.

7. Kryteria oceniania: zgodność odpowiedzi z tematem, poprawność stylistyczna i językowa, samodzielność i oryginalność.

8. Przewiduje się nagrody:

I nagroda – zwiększenie limitu wypożyczanych książek o 10 egz.,

II nagroda – zwiększenie limitu wypożyczanych książek o 7 egz.,

III nagroda – zwiększenie limitu wypożyczanych książek o 5 egz..

9. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia specjalne, np. zwiększenie limitu wypożyczonych książek o dwie ponad limit dla wszystkich uczestników konkursu.

10. Zwiększenie limitów wypożyczenia książek obowiązuje przez 364 dni lub do ukończenia studiów na naszej Uczelni (podpisania karty obiegowej w Bibliotece).

11. Prace konkursowe mające taką samą treść oraz anonimowe będą dyskwalifikowane.

12. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w piątek 19 maja o godz. 1300 w Czytelni Prasy.

13. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje zgodę na publikację imienia i nazwiska zwycięzców na stronie internetowej Uczelni.

14. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

15. Przesłanie odpowiedzi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.