Poznaj nasze kierunki studiów

Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską, inżynierską i licencjacką

Data utworzenia: 4 czerwca 2019r.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską, inżynierską i licencjacką

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską, inżynierską, licencjacką, a także projekt badawczy. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w obszarach: innowacje w przemyśle, restrukturyzacja, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem.
Udział w konkursie mogą wziąć absolwenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są jako członkowie zwyczajni w stowarzyszeniu pod nazwą „Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych”.

Poniżej zamieszczamy regulaminy dotyczące prac.

Regulamin Konkurs – praca licencjacka, inżynierska, magisterska

Regulamin Konkurs – praca doktorska, projekt badawczy

 

Szczegółowe informacje można również uzyskać: https://www.arp.pl/dla-mediow/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-doktorska,-magisterska,-inzynierska-i-licencjacka