Poznaj nasze kierunki studiów

Konkurs na pracę dyplomową o Olkuszu

Data utworzenia: 31 października 2023r.

Plakat konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem

Szanowni Studenci,

zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacji ZGH „Bolesław” na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac, w tym inżynierskich, licencjackich magisterskich lub doktorskich poruszających zagadnienia związane z historią, zabytkami oraz atrakcjami turystycznymi oraz promocją Gminy Olkusz i ziemi olkuskiej, zwłaszcza w kontekście nowych ekspozycji Podziemny Olkusz i Kopalnia Wiedzy o Cynku oraz Zamku Rabsztyn, a także promujących lokalną kulturę, turystykę, sport, oświatę, gospodarkę przestrzenną, architekturę oraz inne dyscypliny i obszary ważne dla rozwoju miasta. W kategorii specjalnej zostanie wyłoniona jedna praca magisterska, inżynierska lub licencjacka dotycząca historii górnictwa i hutnictwa ziemi olkuskiej.

Jesteśmy przekonani, że wybranie przez studentów Państwa uczelni tematu pracy licencjackiej, inżynierskiej, czy magisterskiej związanej z obszarem zagadnień konkursu umożliwi młodym ludziom włączenie się w proces badania przeszłości, przyczyni się do poruszenia nowych tematów badawczych, pozwoli im na ciekawą, naukową przygodę, a także da możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród. W naszym przekonaniu udział w konkursie będzie także służył popularyzacji osiągnięć dydaktycznych i naukowych Państwa uczelni.

Do konkursu autorzy mogą zgłaszać prace magisterskie, inżynierskie lub licencjackie, których obrona miała miejsce w terminie od 1.01.2020 roku do 30.09.2024 roku oraz prace doktorskie, których obrona miała miejsce w terminie od 1.01.2020 roku do 30.09.2025 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, którego organizatorami są Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacja Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” w Bukownie znajdują się w regulaminie, który dołączamy do pisma. Informacje o konkursie wraz z regulaminem zostały także zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce „konkurs na pracę dyplomową”.

Podajemy link do informacji

https://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8910:konkurs-na-prace-dyplomowa-o-olkuszu&catid=14&Itemid=167&lang=pl