Poznaj nasze kierunki studiów

Konkurs na stanowisko Informatyk trwa!

Data utworzenia: 18 stycznia 2022r.

Konkurs na stanowisko Informatyk trwa!

Szanowni Państwo,

informujemy, że poszukujemy pracownika na stanowisko Informatyk.


Wymagane wykształcenie: wyższe w zakresie informatyki lub ukończone studia podyplomowe lub średnie/ techniczne o profilu informatycznym

Forma zatrudnienia – umowa o pracę
Wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy


Komplet dokumentów należy złożyć w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, pok. 1.13 Kancelaria Uczelni Collegium Primum,
w terminie od 9 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 marca 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys i list motywacyjny
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, szkolenia, kursy i inne umiejętności
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( fakultatywnie) – załącznik nr 2
6. Podpisana klauzula RODO – załącznik nr 3
7. Oświadczenie: Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.


Dodatkowe informacje dotyczące oferty znajdują się w linku: ogloszenie-konkursowe -oferta-pracy-stanowisko-informatyk

 

Zapraszamy do dołączenia do naszego zespołu!