Poznaj nasze kierunki studiów

Konkurs „Rotmistrz Witold Pilecki – bohater niezłomny” już rozstrzygnięty

Data utworzenia: 9 października 2019r.

Konkurs „Rotmistrz Witold Pilecki – bohater niezłomny” już rozstrzygnięty

W dniu 1 października 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs pt.” Rotmistrz Witold Pilecki – bohater niezłomny”, w którym nagrodziliśmy prace konkursowe złożone przez uczniów szkół podstawowych oraz liceum/technikum.

Celem konkursu jest propagowanie idei bliskich rotmistrzowi Pileckiemu lub przybliżających jego postać i działalność sformułowanych w oryginalnych pracach literackich, multimedialnych i plastycznych.

Do konkursu zgłoszono 15 prac:

– 3 prezentacje multimedialne w kategorii wiekowej klasy IV – VIII szkoły podstawowej;

– 9 prac plastycznych – w tym 6 prac w kategorii wiekowej klasy IV – VIII szkoły podstawowej oraz 3 w kategorii wiekowej klasy III gimnazjum oraz liceum/technikum;

– 3 prace literackie w tym 2 w kategorii wiekowej klasy IV – VII szkoły podstawowej, a także 1 praca w kategorii klasy III gimnazjum oraz liceum/technikum.

W kategorii Prezentacja multimedialna

Miejsce I zajęła uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki w Lędzinach – Hanna Saternus;

Miejsce II zajął uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki w Lędzinach – Krzysztof Żurek;

Miejsce III zajęli uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu – Maja Pióro i Piotr Soboń;

W kategorii Praca plastyczna

– w kategorii wiekowej – klasy IV – VIII szkoły podstawowej

Miejsce I zajęła uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach – Julia Tobiasz;

Miejsce II zajęła uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach – Blanka Tobiasz;

Miejsce III zajęła uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach – Dagmara Sokół.

– w kategorii wiekowej – klasy III gimnazjum oraz liceum/technikum

Miejsce I zajęła uczennica klasy III gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu – Daria Lach;

Miejsce II zajęła uczennica klasy III gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu – Anglika Manzel;

Miejsce III zajęła uczennica klasy III gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki w Lędzinach – Paulina Oberska.

W kategorii Praca literacka

– w kategorii wiekowej klasy IV – VIII szkoły podstawowej

Miejsce I zajęła uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Sportowymi im. M. Kopernika w Oświęcimiu – Inez Sanak;

Miejsce II zajęła uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu – Teresa Dylik.

– w kategorii wiekowej klasy III gimnazjum oraz liceum/technikum

Miejsce I zajęła uczennica klasy I PZ nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu – Sandra Adamczyk.

Serdecznie gratulujemy!