Poznaj nasze kierunki studiów

Kontakt

Podstawowe dane kontaktowe

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

ul. M. Kolbego 8
32-600 Oświęcim

logo_facebooktel.: +48 33 843 06 91
faks: +48 33 843 05 30

e-mail: kancelaria@uczelniaoswiecim.edu.pl

ePUAP: /PWSZOswiecim/SkrytkaESP

 

źródło: www.google.pl/maps

KONTO WPŁAT NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

KONTO OPŁATY REKRUTACYJNEJ NA STUDIA:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005

NIP: 549-223-16-52

Regon: 120073552

Szczegółowe dane kontaktowe

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Kancelaria Ogólna

Kancelaria Ogólna

mgr Marzena Karolczak

tel. 33 843 06 91 wew. 100
e-mail: kancelaria@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 1.13 Collegium Primum

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 8.00 – 14.00
środa 8.00 – 15.00
czwartek 8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 14.00

Władze Uczelni

Rektor Uczelni

JM dr Sonia Grychtoł, prof. MUP

tel. 33 842 98 05 wew. 105
e-mail:biuro.rektora@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 1.09 Collegium Primum

Godziny przyjęć interesantów:
Po uprzednim telefonicznym umówieniu się w Biurze Rektora

 

Prorektor ds. Studenckich i Promocji

dr Radosław Folga

tel. 33 842 98 09 wew. 109
tel. kom. 690 061 028
e-mail: prorektor.ds@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 2.14 Collegium Primum

Godziny przyjęć interesantów:

środa: 12.00-13.00

 

Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju

dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak

tel. 33 842 98 55 wew. 155

tel. kom. 880 575 590
e-mail: prorektor@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 2.18 Collegium Primum

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 10:00-11:00

 

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Justyna Kuglin

tel. 33 842 98 17 wew. 317
e-mail: dyrektor.mup@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 1.13 Collegium Primum

Biuro Rektora

Biuro Rektora

mgr Joanna Sadulska-Puch

tel. 33 842 98 05 wew. 105
e-mail: biuro.rektora@uczelniaoswiecim.edu.pl 
pok. 1.09 Collegium Primum

Dyrektorzy Instytutów i Sekretariaty Instytutów

Dyrektor Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie

dr Dobrochna Sztajerska

pok. 1.13 Collegium sub Horologio
e-mail: dyrektor.inoeib@uczelniaoswiecim.edu.pl

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie

dr Justyna Dąbrowska

pok. 1.13 Collegium sub Horologio
e-mail: justyna.dabrowska@mup.edu.pl

 

Sekretariat Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie

Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Ekonomia – lic. Aleksandra Babiarz

tel. 33 842 98 15 wew. 115 pok. 1.14
e-mail: inoeib@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 1.14  Collegium sub Horologio

Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Administracja publiczna i komunikowanie społeczne – Aneta Giza

tel. 33 842 98 27 wew. 117
e-mail: inoeib@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 1.15 Collegium sub Horologio

 

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30
godziny przyjmowania stron: poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek: 10.00-14.00
dzień wewnętrzny: środa
dla studentów niestacjonarnych: przejdź


Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych

dr Jadwiga Oleksy

e-mail: dyrektor.inhis@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 2.14 Collegium Inventorum

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

 

Sekretariat Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych

Pedagogika II st., Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Praca socjalna, Filologia angielska mgr Joanna Kramarczyk

tel. 33 842 98 28 wew. 118
e-mail: inhis@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 2.13 Collegium Inventorum

 

godziny przyjmowania stron: poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek: 10.00-14.00
dzień wewnętrzny: środa

dla studentów niestacjonarnych: przejdź


Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Wiesława Kołodziej

pok. CM18 Collegium Inventorum
e-mail: dyrektor.inoz@uczelniaoswiecim.edu.pl

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Kornelia Wac

pok. CM3 Collegium Inventorum
e-mail: kornelia.wac@mup.edu.pl

 

Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo I i II stopnia mgr Majka Tomaszek-Redel

Dietetyka, Ratownictwo medyczne, Wychowanie Fizyczne I stopnia mgr Patrycja Nagi

tel. 33 842 98 04 wew. 104
e-mail: inoz@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. CM18 Collegium Inventorum

 

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.00-15.00
godziny przyjmowania stron: poniedziałek: 12.00-15.00     wtorek, czwartek, piątek: 10.00-14.00
dzień wewnętrzny: środa


Dyrektor Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych

dr Joanna Stuglik

pok. 14a Collegium Inventorum
e-mail: dyrektor.init@uczelniaoswiecim.edu.pl

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych

dr inż. Adam Tarniowy

pok. 13 Collegium Inventorum
e-mail: adam.tarniowy@mup.edu.pl

Sekretariat Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Studia niestacjonarne mgr Marzena Oszast-Chapagain
Studia stacjonarne lic. Patrycja Róża, inż. Adela Matlak

tel. 33 842 98 07 wew. 107
e-mail: init@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 15 Collegium Inventorum

 

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.00-15.00
godziny przyjmowania stron: poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek: 10.00-14.00
dzień wewnętrzny: środa
dla studentów niestacjonarnych: przejdź

 

Biblioteka Uczelniana

Informacja biblioteczna

tel. 33 842 98 68
e-mail: biblioteka@uczelniaoswiecim.edu.pl

godziny otwarcia: przejdź


Dyrektor Biblioteki

mgr Marzena Kiryjczuk-Bliźnik

tel. 33 842 98 67 wew. 218
kom. 508 968 711
e-mail: dyrektor.biblioteki@uczelniaoswiecim.edu.pl
B17 Collegium Inventorum


Czytelnie i Wypożyczalnia
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

mgr Karolina Dudka

tel. 33 842 98 68 wew. 119
e-mail: wm@uczelniaoswiecim.edu.pl
B1 Collegium Inventorum

lic. Bernadetta Dyrcz

tel. 33 842 98 68 wew. 119
e-mail: biblioteka@uczelniaoswiecim.edu.pl
B1 Collegium Inventorum

 

Wydawnictwo Uczelniane

Pełnomocnik Rektora ds. Wydawnictwa

mgr Marzena Kiryjczuk-Bliźnik

tel. 33 842 98 67
kom. 508 968 711
e-mail: wydawnictwo@uczelniaoswiecim.edu.pl
B17 Collegium Inventorum

 

Kadra Administracyjna i Obsługi

Płace

mgr Paulina Twardowska

tel. 33 842 98 18 wew. 318
e-mail: place@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 3.17 Collegium Primum

mgr Marzena Jurecka

tel. 33 842 98 44 wew. 157
e-mail: place@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 3.17 Collegium Primum

 

Księgowość

Jadwiga Reluga
mgr Joanna Radwan

tel. 33 842 98 16 wew. 316
e-mail: ksiegowosc@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 3.17 Collegium Primum

 

Dział Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki

Kierownik mgr Monika Ubik

tel. 33 842 98 35 wew. 135
e-mail: dzial.nauczania@uczelniaoswiecim.edu.pl
e-mail: kierownik.nauczanie@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 2.18 Collegium Primum

mgr Paulina Kram

tel. 33 842 98 33 wew. 133
e-mail: zlecenia@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 2.18 Collegium Primum

 

Dział Spraw Studenckich,  Akademickie Biuro Karier

mgr Monika Zontek
mgr Kornelia Urbańczyk

tel. 33 842 98 13 wew. 205
e-mail: dzial.studenci@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 2.13 Collegium Primum

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.00-15.00
godziny przyjmowania stron: poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 10.00-14.00
dzień wewnętrzny: wtorek

Doradca Zawodowy, Pracownik Akademickiego Biura Karier mgr Agata Płotek

tel. 33 842 98 45 wew. 144 (preferowany kontakt mailowy)
e-mail: doradca.zawodowy@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 2.09 Collegium Primum

 

Dział Spraw Studenckich: Akademickie Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

mgr Angelika Bebak-Gołąb

mgr Anna Łukowicz

tel. 33 842 98 23 wew. 113
e-mail: stypendium@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 1.14 Collegium Primum

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.00-15.00
godziny przyjmowania stron: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-14.00
dzień wewnętrzny: środa

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
dr Jadwiga Oleksy

tel. 33 842 98 23 wew. 113
e-mail: jadwiga.oleksy@mup.edu.pl
pok. 1.14 Collegium Primum
godziny urzędowania:
czwartek 10:45 – 11:45

Psycholog
dr Dobrochna Sztajerska

e-mail: dobrochna.sztajerska@mup.edu.pl
pok. 1.15 Collegium Primum
godziny urzędowania:
ustalane indywidualnie

 

Dział Kadr

Kierownik mgr Aleksandra Zając
mgr Marta Wiktorek

tel. 33 842 98 12 wew. 112
e-mail: kadry@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 1.12 Collegium Primum

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik mgr inż. Zbigniew Rosół
lic. Kinga Skarbek

tel. 33 842 98 19 wew. 319
e-mail: dzial.administracji@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 3.19 Collegium Primum

mgr Katarzyna Sakowska

tel. 33 842 98 38 wew. 320
e-mail: dzial.administracji@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 3.17 Collegium Primum

 

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik mgr inż. Małgorzata Adach
mgr Aleksandra Łacek

tel. 33 842 98 56 wew. 156
e-mail: zamowienia.publiczne@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 1.06 Collegium Primum

 

Dział Promocji

Kierownik mgr Natalia Matyszkowicz
mgr Klaudia Mika
mgr Anna Łukowicz

tel. 33 842 98 10 wew. 302
e-mail: dzial.promocji@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 3.14 Collegium Primum

 

Dział IT

tech. inf. Adrian Olek
inf. Bogusz Żak

tel. 33 842 98 50 wew. 150
e-mail: dzial.it@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 3.06 Collegium sub Horologio

 

Archiwum Uczelni

mgr Aneta Grubka

tel. 33 842 98 52 wew. 152
e-mail: archiwum@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 1.09 Collegium sub Horologio

 

Inspektor Ochrony Danych

mgr Mirosław Wilczek
e-mail: iod@uczelniaoswiecim.edu.pl
tel. 33 842 98 46 wew. 146

 

Obsługa Prawna

r. pr. Anna Kempny
tel. 33 842 98 46 wew. 146
pok. 1.18  Collegium sub Horologio
dyżur:


Konserwatorzy

Leszek Sikora
Mieczysław Baran
Jerzy Borowczyk
Piotr Nikliborc

tel. 33 842 98 32 wew. 132
tel. kom. 698 159 185
e-mail: konserwatorzy@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 0.45b Collegium sub Horologio

 

Portiernia i Szatnia

tel. 33 842 98 30 wew. 130
e-mail: portiernia@uczelniaoswiecim.edu.pl
piętro -1 Collegium sub Horologio

 

Ochrona CP i CsH

tel. 33 842 98 20 wew. 120
tel. kom. 508 968 684
budynek ochrony, główny dziedziniec Uczelni

 

Ochrona CI

tel. 33 842 98 03 wew. 123
tel. kom. 532 501 093

Rekrutacja

tel. 33 842 98 13

tel. 33 842 98 23

tel. 33 842 98 45

e-mail: rekrutacja@uczelniaoswiecim.edu.pl

Projekty

Kierownik projektu Uczelnia na wyższym poziomie dr Bożena Tyran
e-mail: bozena.tyran@mup.edu.pl

Kierownik projektu Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa dr n. med. Wiesława Kołodziej
e-mail: wieslawa.kolodziej@mup.edu.pl

Kierownik projektu Małopolska Uczelnia Państwowa – Uczelnia dostępna  dr hab. Anna Szeląg-Sikora, prof. MUP
e-mail: anna.szelag-sikora@mup.edu.pl

Samorząd Studencki

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego – Natalia Wojtysiak

tel. wew. 151
e-mail: samorzad.studencki@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 3.05 Collegium Primum

Dojazd

KOMUNIKACJA MIEJSKA
Dojazd do budynku Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu autobusami MZK kursującymi na liniach miejskich i podmiejskich (z przystanków znajdujących się na terenie miasta Oświęcim – także z Dworca PKP):

 • 1 – „Społem”
 • 16 – Łazy
 • 18 – Poręba
 • 19 – Jawiszowice – PKP – Wilczkowice
 • 24 – Łęki Zasole
 • 25 – Łęki Zasole, Wilczkowice
 • 26 – Jawiszowice PKP
 • 27 – Jawiszowice Kółko
 • 28 – Łęki Zasole
 • 29 – Kaniówek

Stosunkowo niedaleko budynku Uczelni (przy ul. Więźniów Oświęcimia – przystanek przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau – obok kortów tenisowych) zatrzymują się autobusy o następujących numerach: 2, 3, 4, 5, 6, 9,10.

INFORMACJA:

 • Miejski Zakład Komunikacji –– informacja tel. 33 843 17 40
 • Polskie Koleje Państwowe –  informacja tel. 33 843 00 25
 • Dworzec PKP, ul. Powstańców Śląskich  16

Dojazd do Uczelni zapewniają także busy jadące z Wadowic i okolic, Krakowa, Bierunia, Kęt, Chełmka.

Oświęcim leży na skrzyżowaniu tranzytowych ciągów komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, co znacznie ułatwia dotarcie do miasta. Blisko jest stąd do Krakowa (ok. 70 km), Wadowic (ok. 30 km), Katowic (ok. 35 km) czy Bielska-Białej (ok. 35 km), a także w Beskidy.

Do miasta dojechać można:

 • od Katowic: drogą E 75 w kierunku Tychów, a dalej drogą nr 44 do Oświęcimia;
 • od Bielska-Białej: trasą nr 1, na wysokości Pszczyny skręt w drogę nr 933 przez Brzeszcze do Oświęcimia
 • od Kęt: drogą nr 948
 • od Wadowic: drogą nr 28 do Zatora, następnie nr 44 do Oświęcimia; z Wadowic można też dojechać do Oświęcimia przez Kęty; Wadowice – Kęty: trasą nr 52 przez Andrychów.