Poznaj nasze kierunki studiów

25.01.2017 – termin składania prośby o rozłożenie płatności czesnego na raty

Termin składania wniosku do dyrektora Instytutu o rozłożenie płatności czesnego na raty za semestr letni upływa 25.01.2017r.