Poznaj nasze kierunki studiów

29.11.2016 – (ZF II stacjonarne) odwołane zajęcia z dr G. Musialik i terminy ich odrabiania

Szanowni Studenci,
w dniu 29.11.2016 r zajęcia z dr G. Musialik z przedmiotu „Finanse przedsiębiorstw” (wykład i ćwiczenia) nie odbędą się.
Zostaną one odrobione w następujących terminach:
13.01.2017 (tj piątek) – wykład od 11.30 – 13.00, sala 319 CsH
20.01.2017 (tj piątek) – ćwiczenia od 11.30 –  13.00, sala 319 CsH