Poznaj nasze kierunki studiów

Odsetki od nieterminowych wpłat za pobieranie nauki w roku 2015/2016

Lista osób, które zobowiązane są wpłacić odsetki od nieterminowego uiszczenia opłaty za pobieranie nauki w roku akademickim 2015/2016.

Numer albumu studenta

Wysokość odsetek

3750

8,40 zł

2983

14,30 zł

3187

10,90 zł

2758

33,00 zł

3398

4,40 zł

3268

6,40 zł

3771

29,40 zł

3773

6,00 zł

2720

4,40 zł

Odsetki należy wpłacać na numer konta:

Bank Zachodni WBK S.A.

Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938