Poznaj nasze kierunki studiów

Analiza kształcenia zdalnego w roku akademickim 2020/2021 – Raport, zalecenia, dobre praktyki

Szanowni Studenci,

poniżej przedstawiam raport uwzględniający szczegółową analizę kształcenia w formie zdalnej w semestrze zimowym 2020/2021. Raport powstał między innymi w oparciu o analizę wyników ankiet przeprowadzonych wśród studentów oraz prowadzących zajęcia na temat kształcenia zdalnego.

 

ZDALNE-KSZTAŁCENIE MUP Oświęcim 2020-2021