Poznaj nasze kierunki studiów

Decyzje dotyczące rozłożenia na raty opłat za pobieranie nauki w PWSZ Oświęcim – Aktualizacja 11.10.2016

Poniżej zamieszczono listę z numerami albumów studentów, którym udzielono zgody na rozłożenie na raty opłat za pobieranie nauki w PWSZ Oświęcim.

nr albumu Zgoda na rozłożenie opłat na raty
2737 *
2723 *
4139 *
3765 *
2735 *
3180 *
2967

*