Poznaj nasze kierunki studiów

Informacja dla studentów I – go roku na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji / Zarządzanie

Szanowni Studenci,

zwracam się z uprzejmą prośbą do studentów z kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji / Zarządzanie rok I studia stacjonarne oraz studentów z kierunku Zarządzanie i Inżynierii Produkcji rok I studia niestacjonarne o wybranie starosty grupy i utworzenie grupowego e-maila. Wybranych starostów prosiłabym aby skontaktowali się z sekretariatem i podali  utworzony grupowy adres e-mail.