Poznaj nasze kierunki studiów

Informacja dot. opłat dla studentów I – go roku Zarządzania, ZiIP – studia niestacjonarne

Szanowni Studenci

Osoby przyjęte w turze uzupełniającej rekrutacji (data decyzji: 31.10.2017 r.) zobowiązane są do uiszczenia całej opłaty lub I raty za kształcenie na studiach niestacjonarnych do dnia 10 listopada br., zgodnie z zapisami umowy o pobieranie nauki na studiach niestacjonarnych:

Student zobowiązany jest wnosić opłaty:

  1. a) za semestr zimowy: z góry do 10 dni od rozpoczęcia kształcenia w danym roku akademickim,
  2. b) za semestr letni z góry do 10 dni od rozpoczęcia kształcenia w semestrze letnim danego roku akademickiego.

 

W uzasadnionych wypadkach, spowodowanych względami materialnymi, opłaty przypadające za okres roku akademickiego mogą zostać rozłożone na cztery raty płatne co semestr w następujących terminach:

  1. a) w semestrze zimowym:

– pierwsza rata płatna do 10 dni od rozpoczęcia kształcenia w danym roku akademickim,

– druga rata płatna do 15 stycznia.

  1. b) w semestrze letnim:
    – pierwsza rata płatna do 10 dni od rozpoczęcia kształcenia w semestrze letnim danego roku akademickiego,

– druga rata płatna do 15 maja.