Poznaj nasze kierunki studiów

Informacja dot. zapisów na zajęcia z Wychowania Fizycznego w 2 sem. studiów roku akademickiego 2021/2022

Szanowni Studenci,

w związku z koniecznością realizacji zajęć z przedmiotu „Wychowanie fizyczne” przez studentów pierwszego roku, pierwszego stopnia, studia stacjonarne oraz jednolite studia magisterskie studia stacjonarne
(nie dotyczy studentów kierunku Pielęgniarstwo i kierunku Wychowanie Fizyczne), informuję, że:

  1. Zapisy na poszczególne formy realizacji zajęć z „Wychowania fizycznego” na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 odbywać się będą w dniach 22 – 27 stycznia 2022 roku poprzez przesłanie zgłoszenia na skrzynkę mailową: rekrutacja@uczelniaoswiecim.edu.pl do Pani
    mgr Patrycji Nagi. Druk zgłoszenia w załączeniu.
  2. Każdy student przesyła swoje zgłoszenie indywidualnie. Nie ma możliwości zgłaszania przez jednego studenta/studentkę kilku osób.
  3. Zgłoszenie musi być przesłane w formie uzupełnionego załącznika. Inne formy zgłoszenia nie będą uwzględniane podczas zapisów.
  4. Nie ma możliwości odbywania zajęć poza grupami organizowanymi przez Uczelnię.
  5. Osoby z przeciwwskazaniami zdrowotnymi lub ubiegające się o zwolnienie z zajęć, z powodu złego stanu zdrowia, powinny zapisać się na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i dostarczyć informację dotyczącą zaleceń lekarskich (dostosowania i ograniczenia) w zakresie podejmowanych czynności ruchowych.
  6. Nie ma formuły całkowitego zwolnienia z zajęć.
  7. Frekwencja na zajęciach pozwalająca na zaliczenie przedmiotu nie może być mniejsza niż 80%;
  8. Przewidziane formy zajęć, to: zespołowe gry sportowe, fitness, pływanie, ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne. Zajęcia będą realizowane w czwartki.

pobrane Zgłoszenie na zajęcia z Wychowania Fizycznego