Poznaj nasze kierunki studiów

Informacje dla studentów II tury rekrutacji

Szanowni Państwo,

informujemy, że wszelkie niezbędne na ten czas informacje dla nowo przyjętych studentów, a także kandydatów uczestniczących w II turze rekrutacji – znajdują się na stronie głównej uczelni w aktualnościach pod linkami:

https://uczelniaoswiecim.edu.pl/wazne-informacje-dla-studentow-i-roku/

https://uczelniaoswiecim.edu.pl/wazne-informacje-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-ii-turze-rekrutacji/

Jednocześnie, przypominamy i podkreślamy, że osoby biorącej udział w II turze rekrutacji, która aktualnie trwa (rekrutacja elektroniczna do 5.10, następnie przyjmowanie dokumentów do 14.10),  nie mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych od 1.10 – gdyż nie będą posiadać statusu studenta. Taki status zdobędą w momencie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na studia – tj. w dniu 16.10.2020 r. Dlatego też studenci przyjęci w II turze rekrutacji zaczną zajęcia, odpowiednio:

  • w formie stacjonarnej: od 19 października
  • w formie niestacjonarnej: od 16 października.

W związku z powyższym, został wydany i przesłany odpowiednio wcześniej Państwu komunikat Pani Prorektor w sprawie organizacji zajęć dla osób przyjętych po 1.10.2010 r. – (załącznik poniżej). Został on również omawiany na spotkaniu z Panią Prorektor w sprawie harmonogramów.

Na posiedzeniu Senatu w dniu 19.10 podejmowane będą decyzje odnośnie kierunków studiów, które nie zostaną uruchomione od roku akademickiego 2020/2021.

Następnie, zgodnie z zarządzeniem Rektora oraz uchwałą Senatu, będą trwały przyjęcia uzupełniające – do 30.10 włącznie – na te kierunki, które zostaną uruchomione.

Zał. 1    Komunikat nr 10-2020 Prorektora ds. Nauczania i Ogólnych – organizacja zajęć dla osób przyjętych po 1.10.2020