Poznaj nasze kierunki studiów

Informacje dla ZIIP III (s) i ZIIP III (n) w sprawie zaliczenia z j. angielskiego u Pani mgr D. Tutki

Szanowni Studenci,

ZiIP, rok III, niestacjonarne: Studenci, którzy nie przystąpili do zaliczenia ustnego z jęz. angielskiego podczas ostatnich zajęć, są proszeni o przyjście na dyżur 03.02 o godz. 16.15-17.15. Osoby, które nie mają oceny z wypowiedzi ustnej, nie będą dopuszczone do egzaminu.
ZiIP, rok III, stacjonarne: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z języka angielskiego jest zaliczenie testu ze słownictwa, zaliczenie wypowiedzi ustnej i odrobienie nadliczbowych nieobecności (zadania domowe można składać na portierni do 2.02). Osoby, które nie spełnią tych warunków, dostaną oceny niedostateczne z pierwszego terminu egzaminu.