Poznaj nasze kierunki studiów

Informacje dotyczące biblioteki

Szanowni Studenci,

Przypominamy, że Czytelnie pozostają zamknięte.

Studenci aktualnie nie mogą korzystać ze skanera ani stanowisk komputerowych.

Nie wykonujemy także wydruków ani usług kserograficznych.

Biblioteka przyjmuje tylko zwroty książek.