Poznaj nasze kierunki studiów

Informacje dotyczące stypendium na semestr letni 2016/2017

Szanowni Studenci.

Wykaz osób, którym przyznano/nie przyznano świadczenia/ń  z funduszu pomocy materialnej na semestr letni 2016/2017 zamieszczono w zakładce „Stypendia” (https://uczelniaoswiecim.edu.pl/studia/stypendia/komunikaty-i-ogloszenia-komisji/).