Poznaj nasze kierunki studiów

Jednorazowa zmiana terminu piątkowych zajęć Pana dra Tomasza Szurmika

Szanowni Studenci

Uprzejmie informuję, że Pan dr Tomasz Szurmik odwołuje zajęcia w dniu 25 maja br. (piątek) z przedmiotów:

– Wychowanie fizyczne (korektywa) – studia stacjonarne

– Kształcenie zdrowotne (przedmiot ogólnouczelniany) – studia stacjonarne i niestacjonarne.

Zajęcia te zostaną odpracowane w dniu 15 czerwca br. (piątek) w tych samych godzinach co zwykle.