Poznaj nasze kierunki studiów

Komunikat dotyczący stypendium

Szanowni Studenci.

Ze względu na wprowadzenie w dniu 28 lutego br. nowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy materialnej na semestr letni 2016/2017 (tj. o przyznanie: stypendium socjalne, stypendium specjalne, stypendium rektora, zapomogi) proszeni są o dostarczenie do działu zajmującego się pomocą materialną (p. 1.14 Collegium Primum) oświadczenia o zapoznaniu się z nowym ww. regulaminem.

 

Druk oświadczenia zamieszczono poniżej. Natomiast wersje drukowaną można pobrać z gabloty znajdującej się obok Działu Nauczania.

pobraneZarządzenie 14 – 2017 – w sprawie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem pomocy materialnej

pobraneWzór oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem pomocy materialnej

pobraneZarządzenie 13-2017 – Regulamin pomocy materialnej dla studentów PWSZ