Poznaj nasze kierunki studiów

Komunikat nr 1-2018 Prorektora ds. Studentów dot. warunków zaliczenia semestru

Szanowni Studenci,

Poniżej załączam Komunikat nr 1-2018 Prorektora ds. Studentów dot. warunków zaliczenia semestru:

pobrane  Komunikat nr 1-2018 Prorektora ds. Studentów – warunki zaliczenia semestru-1