Poznaj nasze kierunki studiów

Komunikat nr 3/2017 Pani Prorektor ds. Studentów

Szanowni Studenci

Poniżej przesyłam Komunikat  nr 3/2017 Pani Prorektor ds. Studentów dotyczący terminów zjazdów w roku akademickim 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych:

ww Komunikat nr 3-2017 Prorektora ds. Studentów 2017 – terminy zjazdów