Poznaj nasze kierunki studiów

Komunikat Prorektora nr 8/2016 dot. zaliczenia przedmiotu oraz realizacji egzaminu zerowego

pobraneDot. zaliczenia przedmiotu oraz realizacji egzaminu zerowego – Komunikat Prorektora