Poznaj nasze kierunki studiów

Komunikat Rektora nr 11/2018 z dnia 29.10.2018 r.

Szanowni Studenci,

poniżej przesyłam Komunikat Rektora nr 11/2018 z dnia 29.10.2018 r. w sprawie: godzin rektorskich w dniu 31 października 2018 roku;

Komunikat Rektora 11 – 2018 z dnia 29.10.2018