Poznaj nasze kierunki studiów

Komunikat Rektora nr 1/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku roku w sprawie: godzin rektorskich w dniu 30 kwietnia oraz 4 maja 2018 roku.

Szanowni Studenci,

 Poniżej załączam Komunikat Rektora nr 1/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku roku w sprawie: godzin rektorskich w dniu 30 kwietnia oraz 4 maja 2018 roku.

pobrane  Komunikat 1 – 2018 w sprawie godzin rektorskich 30.04 i 04.05.2018