Poznaj nasze kierunki studiów

Komunikat Rektora nr 8/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: godzin rektorskich w dniu 2 stycznia 2018 roku

Szanowni Studenci

Poniżej przesyłam Komunikat Rektora nr 8/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: godzin rektorskich w dniu 2 stycznia 2018 roku.

pobrane Komunikat 8- 2017 w sprawie godzin rektorskich 2.01.2018