Poznaj nasze kierunki studiów

Komunikat Rektora w sprawie Inauguracji roku akademickiego 2017/2018

Szanowni Studenci,

poniżej przesyłam Komunikat Rektora w sprawie Inauguracji roku akademickiego 2017/2018:

pobrane Komunikat Rektora 5 – 2017