Poznaj nasze kierunki studiów

Komunikat w sprawie godzin rektorskich w dniu 02.11.2017 r.

Szanowni Studenci

Poniżej przesyłam Komunikat Pana Rektora dot. godzin rektorskich w dniu 02.11.2017 r. oraz Komunikat Pani Kanclerz:

pobrane Komunikat 6 – 2017 w sprawie godzin rektorskich w dniu 2 .11.2017

pobrane Komunikat nr 2 Kanclerz PWSZ