Poznaj nasze kierunki studiów

Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku

Szanowni Studenci,

poniżej przesyłam terminy realizacji obowiązkowego jednorazowego szkolenia BHP dla studentów I roku (pierwszego i drugiego stopnia) w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

studenci stacjonarni:

I termin: 21.10 /środa/ godz. 12.00

II termin: 09.11 /poniedziałek/ godz. 12.00

studenci niestacjonarni:

I termin: 23.10 /piątek/ godz. 17.00

II termin: 06.11 /piątek/ godz. 17.00

W szkoleniu zobowiązani są wziąć udział wszyscy studenci I roku (pierwszego i drugiego stopnia) w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
Szkolenie odbywać się będzie online na platformie e-learningowej Moodle: https://e-learning.uczelniaoswiecim.edu.pl/login/index.php,   w zakładce odpowiednio: Szkolenie – BHP – stacjonarne 2020/2021 oraz Szkolenie – BHP – niestacjonarne 2020/2021.
Każdy student zobligowany jest do założenia konta na tej platformie i uczestniczenia w tym szkoleniu w jednym z podanych powyżej terminów.