Poznaj nasze kierunki studiów

Odrabianie zajęć z przedmiotu „Zamówienia publiczne” z Panem dr Jackiem Puchałą w dniu 14.01.2018 r., ZAP II niestacjonarne.

Szanowni Studenci,

Informuję, że zajęcia z przedmiotu „Zamówienia publiczne” z Panem dr Jackiem Puchałą zostaną odrobione w dniu 14.01.2018 r. w godz. 8.00-13.45 w sali 1.27 CsH. ZAP II, studia niestacjonarne.