Poznaj nasze kierunki studiów

Odrobienie zajęć „Branżowe systemy i standardy zarządzania jakością” z Panią mgr Haliną Kić w dniu 9.04.2018, ZIP II stacjonarne

Szanowni Studenci,

Informuję, że wykłady z przedmiotu „Branżowe systemy i standardy zarządzania jakością” z Panią mgr Haliną Kić zostaną odrobione w dniu 9.04.2018 r. w godz. 17.15 – 19.00 s. Aula. ZIP II, studia stacjonarne