Poznaj nasze kierunki studiów

Odrobienie zajęć z przedmiotu „Zarządzanie kryzysem w organizacji” z Panem dr Marianem Krupą. HiEB II stacjonarne

Szanowni Studenci,

Informuję, że wykłady z przedmiotu „Zarządzanie kryzysem w organizacji” z Panem dr Marianem Krupą  które zostały odwołane w dniu 2.11.2020 r. były odpracowane w dniu 16.11.2020 r. HiEB II stacjonarne