Poznaj nasze kierunki studiów

Ogłoszenie dla Studentów dotyczące realizacji zajęć z Wychowania fizycznego

Szanowni Studenci,

informacja dotyczy możliwości zaliczenia zajęć z przedmiotu ogólnouczelnianego „Wychowanie fizyczne” na udokumentowanym wniosku studenta a także możliwość przepisania zaliczenia z przedmiotu „Wychowanie fizyczne”. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem.

 

Ogłoszenie dla Studentów dotyczące realizacji zajęć z Wychowania fizycznego-podanie