Poznaj nasze kierunki studiów

Ogłoszenie dla studentów I roczników – zaliczenie przedmiotu BHP – dr Grzegorz Zieliński

Szanowni Państwo,
osoby, które jeszcze nie przystąpiły do testu zaliczeniowego z przedmiotu ogólnouczelnianego, Bezpieczeństwo i higiena pracy, mają ostatni termin w dniu 5 lutego (piątek) o godzinie 9:00 – studenci studiów stacjonarnych, a o godzinie 17:00 – studenci studiów niestacjonarnych. Test udostępniony będzie na platformie Moodle.
dr n. med. Grzegorz Zieliński