Poznaj nasze kierunki studiów

Planujesz odbyć praktykę zawodową? Skorzystaj z szansy, jaką daje program Erasmus+ – zrealizują ją za granicą!

Studencie,ErasmusPlus_8

planujesz odbyć obowiązkową praktykę zawodową oraz chcesz:

  • wykorzystać zdobytą w trakcie studiów wiedzę – w praktyce oraz poszerzyć ją o wiedzę specjalistyczną,
  • zdobyć dodatkowe umiejętności niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy zawodowej,
  • podnieść własne kompetencje językowe,
  • wykazać się innowacyjnością i kreatywnością,
  • nawiązać nowe znajomości i zdobyć międzynarodowe kontakty,
  • poznać i otworzyć się na nowe kultury,

ZWIĘKSZ WŁASNE SZANSE NA RYNKU PRACY i SKORZYSTAJ Z SZANSY, JAKĄ DAJE PROGRAM ERASMUS+ – ZREALIZUJ PRAKTYKĘ ZA GRANICĄ!

Na realizację praktyki zagranicznej  zapewniamy stypendium z programu Erasmus+, a dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przewidziane jest dodatkowe wsparcie socjalne z budżetu PO WER. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Ponadto:
– udostępniamy oferty praktyk zagranicznych dostępne w serwisach internetowych wspomagających poszukiwanie miejsc odbywania zagranicznej praktyki dostosowanej do oczekiwań studenta,
– zapewniamy udział w kusie językowym on-line realizowanym przez cały okres trwania praktyki zagranicznej, abyś mógł podnieść swoje kompetencje językowe.

Zapoznaj się z procedurą realizacji wyjazdu na praktykę zagraniczną tutaj oraz terminami rekrutacji tutaj.

Niezbędne informacje znajdziesz w zakładce Studia/Erasmus+/Dla studentów/Wyjazdy na praktyki.

 

Masz pytania? Napisz: erasmus@pwsz-oswiecim.edu.pl

Zapraszamy!