Poznaj nasze kierunki studiów

Podział na grupy J. angielski Zarządzanie I stacjonarne

Szanowni Studenci,

Proszę Zarządzanie rok I stacjonarne o stawienie się całą grupą na zajęciach z j. angielskiego z Panią mgr Beatą Lichosyt-Bassarą 19.10.2020 r. o godz. 13.15. W tym dniu na podstawie testu sprawdzającego nastąpi podział na 2 grupy o czym zostaną Państwo od razu poinformowani.