Poznaj nasze kierunki studiów

Przedmiot ogólnouczelniany

Szanowni Studenci

Poniżej przesyłam Komunikat nr 5/2017 Prorektora w sprawie wyboru przez studentów I-go roku zajęć z przedmiotów ogólnouczelnianych realizowanych w roku akademickim 2017/2018.

 

ww Komunikat 5-2017 Prorektora- terminy zapisów na przedmioty