Poznaj nasze kierunki studiów

PWSZ UBEZPIECZENIA

Szanowni Studenci

Poniżej  przesyłam pliki dotyczące ubezpieczenia NW studentów oraz krótką instrukcję dotyczącą możliwości i sposobu zgłaszania szkód w PZU, jak również ogólne warunki ubezpieczenia PZU EDUKACJA, które dotyczą przedmiotowego ubezpieczenia:

pobrane INFORMACJA DLA UBEZPIECZONYCH PWSZ 1

pobrane OWU PZU NNW EDUKACJA

pobrane PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKODY