Poznaj nasze kierunki studiów

Realizacja przedmiotu ogólnouczelnianego: BHP oraz Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego

Szanowni Państwo,

przekazuję informację dla wszystkich studentów realizujących przedmioty ogólnouczelniane: BHP oraz Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego – w semestrze zimowym 2020/2021:

Szanowni Studenci!

Każdy student zobowiązany jest do założenia swojego konta na uczelnianej platformie edukacyjnej Moodle, dostępnej pod linkiem:

https://e-learning.uczelniaoswiecim.edu.pl

Znajdziecie tam Państwo swoje przedmioty, które zgodnie z harmonogramem będą prowadzone w sposób zdalny, chyba, że prowadzący przewiduje inną formę kształcenia zdalnego.

W przypadku przedmiotów ogólnouczelnianych, takich jak: BHP, a także Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego – to będą one realizowane tylko i wyłącznie w sposób zdalny poprzez uczelnianą platformę Moodle w terminach podanych w harmonogramach.

Na platformie, po wybraniu kategorii przedmioty ogólnouczelniane należy przejść do „Stacjonarne 2020/2021” lub „Niestacjonarne 2020/2021” i zapisać się dołączając do odpowiednich kursów.

Pierwsze zajęcia zaczynają się już 16 października.

Do zobaczenia na platformie!