Poznaj nasze kierunki studiów

Realizacja zajęć z przedmiotu Wychowanie fizyczne, ZIP I, Zarządzanie I studia stacjonarne

Szanowni Studenci,

w związku z realizacją zajęć z przedmiotu „Wychowanie fizyczne” informuję, że:

  1. Frekwencja na zajęciach pozwalająca na zaliczenie przedmiotu nie może być mniejsza niż 80%;
  2. Nie ma możliwości odbywania zajęć poza grupami organizowanymi przez Uczelnię;
  3. Studenci – czynni sportowcy, np.: posiadający „klasę sportową” lub trenujący w klubach sportowych, itp., mogą się starać o zaliczenie przedmiotu na podstawie stosownej dokumentacji: zaświadczenia od prezesa klubu lub związku sportowego, bądź potwierdzenia od organizacji sportowej*;
  4. Istnieje możliwość przepisania zaliczenia z przedmiotu „Wychowanie fizyczne” (minimum 60 h) uzyskanego w trakcie realizacji studiów na podstawie przedłożonego indeksu, zaświadczenia lub suplementu do dyplomu*;
  5. Osoby z przeciwwskazaniami zdrowotnymi lub ubiegające się o zwolnienie z zajęć, z powodu złego stanu zdrowia, powinny zapisać się na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i dostarczyć informacje dotyczące zaleceń lekarskich co do intensywności dostępnego dla studenta wysiłku fizycznego i ograniczeń w zakresie podejmowanych czynności ruchowych;
  6. Zapisy na zajęcia odbywają się w terminie od 20.01.2020 r. – 31.01.2020 r. w budynku Collegium Primum, pokój nr 1.18, w godzinach przyjmowania petentów.

 

* dokumenty należy składać w terminie od 20.01.2020 r. – 31.01.2020 r. w budynku Collegium Primum, pokój nr 1.18, w godzinach przyjmowania petentów.

** W dniu 27.01.2020 r. nie ma możliwości zapisu na zajęcia.