Poznaj nasze kierunki studiów

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację III edycji Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Standardy partycypacji społecznej wymagają,
aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców regionu.
W ramach działań przybliżających cel i zasady naszego przedsięwzięcia przewidziane
zostały warsztaty edukacyjno-informacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych
mieszkańców Małopolski. Z pewnością będą one dobrą okazją do uzyskania informacji na temat
możliwości zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego.

W przypadku pytań, do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie budżetu
obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 904, (12) 61 60 536, mailowy: bo@umwm.pl.
Szczegółowe informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie internetowej:
www.bo.malopolska.pl.

pobrane  Spotkania BO 2018

pobrane  Harmonogram dla mieszkancow