Poznaj nasze kierunki studiów

Składanie wniosków – pomoc materialna.

Szanowni Studenci.

Informuję, że w związku z koniecznością dostosowania dokumentacji wewnętrznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019, będą przyjmowane od 17 września 2018 roku.